بوزینه کشی(مقدمه)

من:ااااااااااااااااا داداشی قربونت برم کی اومدی؟دلم واست یه ذره شده بود نبودی ببینی خل شده بودم شعر میگفتم گریه میکردم و...

آدام:باشه باشه!

من:بی احساس حالا یه بوس بده...

آدام:گفتی یه دونه ها!!!

من:گفتن آسونه عمل کردن سخته ابراز احساسات بی رویه بود دیگه

آدام:اها ااا...پاپالی خشتک شلوارم تو کنسرت پاره شد میشه واسم بدوزیش؟

من:نه بابا من دفتر خیاطی حرفه و فنمم مامانی کامل کرد من هم از خیاطی هم از حرفه و فن متنفرم و هیچوقت چیزی ازشون یاد نمی گیرم اسم حرفه و فن اومد یاد بدبختی های اول مهر به بعد افتادم.

آدام:بدبخت تو یه خشتکم نمی تونی بدوزی بعد می خوای طراح لباس بشی؟تو طراح دستمال توالتم نمیشی!!!!

من:زبان

آدام:بی ادب

من با گریه:اصلنم ربطی نداشت من که قرار نیست خودم طرحامو بدوزم تازه الانم میرم کلی دستمال توالت طراحی میکنم به توهم نمیدم باشون بری دستشویی حال کنی!

آدام:بابا به دل نگیر حالا ما یه چیزی گفتی تو بیا خشتک ما رو تعمیر کن نمی خواد دستمال توالت طراحی کنی.اااا تلفنم...سالیه!برو تو اتاقت مگه نمی خواستی دستمال توالت طراح کنی که ما بریم دستشویی عشق و حال؟

من:نه تو تلفنتو جواب بده من میرم بساطمو میارم همینجا بعد که تموم شد تلفنت من میرم تو اتاقم

ادام:ای خدااااااااااااااااااااا....!!!!

من:گناه داری نظرم عوض شد من رفتم!

ادام:آخیش

من از اتاقش رفتمو به خودم گفتم:چقد بی احساسه نفهمید فردا تولدمه میخوام بوزینه رو هم دعوت کنم با دوستام یه حال و هوایی عوض کنیم یو هه هه هه هه!!!یا ادام مث بچه ی آدم شمارشو میده یا من گوشیشو قایمکی برمی دارم و هر چقد که دوست داشتم شماره می دزدم و...

من بعد از دو ساعت رفتم اتاق ادام و پرسیدم؟تموم نشد؟

ادام:نه برو بیرون.

من:باشه!!!

بعد از دو ساعت دیگه:تموم نشد؟

آدام:نه برو.

بعد از یه ساعت دیگه من با یه جیغ بنفش:ااااااااااااااا(جیغ بود)تمومش کن دیگه!

آدام:سالی جان بای بای.

آدام به من:بله؟

من:فردا تولدمه!

ادام:اااااا تولدت مبارک!

من:فردا باید بگی تازه کادو هم باید بخری!

ادام:خب...؟

من:شماره ی کشا رو بده می خوام اونم دعوت کنم!!!

ادام:ااااااا...چه جالب!

من:نترس کاری باش ندارم فقط دلم براش تنگ شدهدروغگو

آدام:باشه بیا 0933....(خندهایرانسل داره)

من:مرسی داداش گلم من رفتم دستمال توالت طراحی کنم بابای!!

آدام:رفتی؟

من:نترس بازم میام!!!

اینم چند نمونه از کارام:(چندتا عکس گذاشته بودم ویروسی بودن پاکشون کردم)

 

 

 

این دستمال توالت نیست منظورم این نیس که نمی دونید واسه ی توجیح خودم که گفتم دستمال توالت طراحی می کنم

این به اون کت قرمزه ی داداشم میاد میتونه بده کشا بزنش تو سرش منظورم کله ی کشا بود.

/ 2 نظر / 9 بازدید
sisi

خوب بود ولی یکم بی مزه بود...[مغرور]

sara

بیا ادام بازی